Nye plejefamilier – Hvad kendetegner nye plejefamilier, og hvorfor vælger de at blive plejefamilie?

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2021

Hvilke familier vælger at blive plejefamilier, og hvad motiverer den enkelte plejeforældre til at søge om at blive plejefamilie.

Denne undersøgelse har fokus på, hvad der karakteriserer de familier, som vælger at blive plejefamilier, og hvilke motiver plejeforældrene har for at blive plejefamilie. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at bidrage til det fremtidige arbejde med at rekruttere plejefamilier.

Undersøgelsens hovedresultater

Undersøgelsen viser, at altruistiske motiver er en væsentlig baggrund for ønsket om at være plejefamilie. Plejeforældrene ønsker at gøre en forskel for et barn, der har det svært. Muligheden for at støtte et barn i at komme godt videre i livet er en stærk motivationsfaktor hos de familier, der for nylig er blevet godkendt af socialtilsynene som plejefamilier.

De fleste nye plejefamilier, der har medvirket i denne undersøgelse, har en erhvervsfaglig eller mellemlang videregående uddannelse, ofte som lærer eller pædagog. De har ofte en del erfaring med at arbejde med børn og unge, og de lægger selv vægt på, at de har faglig viden om og erfaringer med at arbejde med børn og unge. De føler sig fagligt kvalificerede og har ”noget særligt at byde på” over for et barn.

Størstedelen af de plejeforældre, der deltog, var 41 – 50 år. De fleste var i et længerevarende parforhold, men der var dog også en del enlige plejeforældre. 

Nogle af plejeforældrene beskriver, at de længes efter et liv med ro og fleksibilitet og god tid til børn og familieliv. Derfor drømmer de om at kunne gå hjemme som plejeforældre. For andre nye plejeforældre i denne undersøgelse er det omvendt vigtigt fortsat at være tilknyttet arbejdsmarkedet og have kollegaer og en beskæftigelse uden for hjemmet.

Det er afgørende for flere af familierne, at deres egne børn er modne nok til at rumme et barn i pleje i familien. Flere nye plejefamilier i denne undersøgelse bekymrede for, om der er et godt match mellem deres familie og et barn, de skal have i pleje.

Rapporten er målrettet fagprofessionelle og ledere på familieplejeområdet, samt relevante fagcentre i ministerier og Socialstyrelsen.

Metode

I undersøgelsen er nye plejefamilier defineret som plejefamilier, der inden for det seneste år forud for undersøgelsen, er godkendt som plejefamilie gennem socialtilsynene. Undersøgelsesspørgsmålet er undersøgt via en kvalitativ interviewundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse. I den kvalitative interviewundersøgelse har 12 nye plejeforældre deltaget.

Plejeforældrene blev rekrutteret til interviews dels gennem socialtilsynene, og dels gennem bl.a. Socialpædagogernes Landsforening og Plejefamiliernes Landsforening, som delte VIVEs informationsskrivelse om undersøgelsen på deres hjemmesider.

Ud af 270 plejefamilier, som blev inviteret, har 110 nye plejefamilier deltaget i spørgeskemaundersøgelsen (svarprocenten = 41 %). Plejefamilierne i spørgeskemaundersøgelsen blev inviteret via en enkelt e-mail gennem fire ud af fem socialtilsyn (Socialtilsyn Hovedstaden, Midt, Nord og Øst). Et enkelt socialtilsyn havde ikke mulighed for at medvirke i undersøgelsen på undersøgelsestidspunktet.


 
Hent publikationen