National evaluering af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implement2021

Evalueringen af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser kommer med en række anbefalinger til forløbsprogrammer generelt, men også specifikt ift. forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske funktionsnedsættelser.

Som et led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 tre nationale forløbsprogrammer udarbejdet i 2017:

  • Forløbsprogram for børn og unge med ADHD
  • Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse
  • Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression.

Forløbsprogrammerne skal sikre, at børn og unge med psykiske lidelser – og deres familie – oplever et sammenhængende forløb, hvor den sundheds-, socialfaglige samt pædagogiske indsats i forløbet hænger sammen og supplerer hinanden.

Evalueringsfokus omfatter de fire hovedelementer i forløbsprogrammerne:

  1. Målgruppen
  2. Samarbejde og koordinering
  3. Gradueret indsats og organisering
  4. Opfølgning og implementering.

Evalueringen sætter fokus på, i hvor høj grad forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser er blevet brugt i praksis. Desuden samler evalueringen erfaringerne med, hvilke udfordringer og gode løsninger deltagerne i projekterne har haft. Alle landets fem regioner har indgået i projekterne.

Evalueringen kommer med en lang række anbefalinger. På det generelle plan ift. forløbsprogrammer, uanset målgruppe, anbefaler evalueringen bl.a., at målet om større sammenhæng i indsatsen og bedre ressourceudnyttelse bliver operationaliseret i større grad, end det er sket i de tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Det vil give tydeligere retning til arbejdet og større mulighed for at følge op på sammenhængen i indsatsen.

Også fx behovet for at styrke samarbejdet på tværs af sektorer bliver fremhævet. Der bør være mere faste og systematiske rammer for et forpligtende tværsektorielt samarbejde – med en tydelig ansvarsfordeling.

Desuden peger evalueringen på en række anbefalinger, specifikt møntet på forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser.

Evalueringen er udarbejdet af Implement for Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.

 
Hent publikationen