Kortlægning af god kvalitet i praksis på botilbud

VIVE2021

Kortlægningen beskriver centrale kvalitetstemaer på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder. Udgivelsen præsenterer konkrete praksiseksempler på arbejdet med at udvikle kvaliteten med udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering.

Kortlægningen præsenterer viden, erfaringer og centrale elementer og praksisser, der kan bidrage til arbejdet med udvikling af kvalitet på botilbud. Afsættet for kortlægningens forståelse af kvalitet er recovery-orienteret rehabilitering, og udgivelsen kan bidrage med inspiration til arbejdet med at udvikle kvaliteten på botilbud for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Kortlægningen præsenterer konkrete praksiseksempler fra seks botilbud, som har inspirerende eller lovende praksisser inden for fire kvalitetstemaer, som har betydning for kvalitet på botilbud. De fire kvalitetstemaer er:

1. Faglighed, kompetencer og menneskesyn
2. Botilbuddet som hjem
3. Trivsel, sundhed og en meningsfuld hverdag
4. Tværgående samarbejde og helhedsorientering

Kortlægningen belyser de fire kvalitetstemaer ud fra fem perspektiver:

  • Et borgerperspektiv, der præsenterer borgere med botilbudserfarings refleksioner i forhold til temaet
  • Et praksisperspektiv, der samler op på inspirerende og lovende praksisser, der vedrører temaet for de seks udvalgte botilbud
  • Et botilbudslederperspektiv, der præsenterer lederes refleksioner vedrørende temaet
  • Et fagekspertperspektiv, der præsenterer fageksperters refleksioner vedrørende temaet
  • Et litteraturperspektiv, der samler op på studier, der er centrale i forhold til temaet (primært fra litteraturstudiet ’Kvalitet på botilbud’, Rasmussen et al., 2020).

Kortlægningen indeholder eksempler fra seks botilbud: Cirklen, Mette Marie, Orion, Tangkær Socialpsykiatri, Tuesten Huse og Vista Hus. Botilbuddene er valgt på baggrund af individuelle interviews med 25 fageksperter på botilbudsområdet og interviews med ledere af 10 botilbud.

Kortlægningen er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS som en del af det samlede initiativ ’Styrket kvalitet i socialpsykiatrien’. Initiativet har til formål at understøtte et kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien. 


 
Hent publikationen

Hvis du vil vide mere

Viden fra kortlægningen indgår i et indsatskatalog med konkrete anbefalinger til botilbud:

Hent indsatskataloget med anbefalingerne (pdf)