Investering i efterværn: Tværgående evaluering

PWC2021

Syv kommuner har styrket deres efterværnsindsats: Efterværnsindsatsen er generelt blevet styrket og det har haft flere positive resultater for de unge, der bl.a. trives bedre og i højere grad begynder på en uddannelse.

Projekt ”Investering i efterværn” er gennemført i 2017-20 af Frederikshavn, Gentofte, Guldborgsund, Middelfart, Randers, Odsherred og Vesthimmerlands kommuner. Socialstyrelsen har initieret projektet og ydet proces- og implementeringsstøtte sammen med Implement og Socialt Udviklingscenter SUS. Projektet er gennemført i et partnerskab. PwC har gennemført en evaluering af det samlede projekt.  

Evalueringen belyser både de fagprofessionelles og de unges oplevelse af den styrkede efterværnsindsats, og når på denne baggrund frem til en række fokuspunkter, der er centrale for at sikre en god kvalitet i indsatsen. På tværs af projekterne er det en generel erfaring, at det er vigtigt, at der sker en tidlig og systematisk involvering af den unge i forhold til at motivere og sikre klarhed om muligheder for efterværn, og at de unge også inddrages undervejs. Centralt er også, at der følges op på de unges udvikling og at de tilbud, som kommunen tilbyder er afstemt med de unges egne ideer og behov.

Evalueringen har også undersøgt udviklingen for de i alt ca. 700 unge, der har fået efterværn i projektperioden. Evalueringen viser her, at selvom mange af de unge fortsat har udfordringer på flere områder, er der sket en positiv udvikling på de fleste parametre, fx i forhold til trivsel, netværk og livsmestring. PwC følger op med en ny evaluering i 2023 mhp. at belyse de langsigtede effekter og økonomiske perspektiver.


 
Hent publikationen