Evaluering af overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2021

Evalueringen viser gode resultater for socialt udsatte borgere af grønlandsk herkomst, som modtager Critical Time Intervention (CTI). De trives bedre og oplever at have et bedre helbred efter at have modtaget et CTI-forløb.

Aarhus, Odense og Vejle kommuner har i 2017-2020 afprøvet den specialiserede støttemetode Critical Time Intervention (CTI) til udsatte grønlændere i kombination med frivillig/peer-støtte, som leveres af Det Grønlandske Hus i Odense og Aarhus.

Formålet med at afprøve CTI i kombination med frivillig/peer-støtte i tre af landets kommuner er at hjælpe socialt udsatte grønlændere til i højere grad at profitere af sociale indsatser og kunne anvende velfærdssystemet på lige fod med andre udsatte grupper i samfundet. Afprøvningen af CTI- og peer-støtte er en del af satspuljeaftalen for 2017-2020.

Evalueringen, som er lavet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), indeholder bl.a. de endelige resultater fra afprøvningen af CTI- og frivillig/peer-støtte til socialt udsatte grønlændere i de tre deltagende kommuner.

I evalueringen kan du blandt andet læse om:

  • Indsatsmodellen, som består af Critical Time Intervention (CTI) og frivillig/peer-støtte
  • Profilen af borgerne, som har modtaget indsatsen
  • Resultaterne for borgerne
  • Omkostningsvurderingen af CTI og frivillig/peer-støtte.

Resultater på borgerniveau

Evalueringen viser gode resultater for borgerne, der har gennemført et CTI-forløb, bl.a. en oplevelse hos borgerne af markant forbedret trivsel og helbred.

Udvalgte, centrale resultater hos borgerne:

  • Andelen af borgere med en positiv vurdering af eget helbred er steget fra 42 pct. ved opstart til 69 pct. ved afslutning.
  • Andelen, der hele tiden eller det meste af tiden har været alene, selvom de mest havde lyst til at være sammen med andre, er faldet fra 33 pct. til 7 pct.
  • 30 pct. af borgerne befinder sig i en hjemløshedssituation ved opstarten af forløbet, mens dette er tilfældet for 7 pct. ved afslutningen af forløbet.
  • Flere borgere giver gennem interviews udtryk for, at de ikke tidligere har modtaget denne form for hjælp, hvor der bliver lyttet til dem og deres behov.

Metoden i evalueringen

Resultaterne i evalueringen er baseret på spørgeskemaer udfyldt af borgerne og CTI-medarbejdere i de tre kommuner. Ud over spørgeskemaerne er der lavet kvalitative interviews med borgere, projektlederne i de tre kommuner, CTI-medarbejdere, peer-koordinatorer, øvrige nøglepersoner og enkelte frivillige, der har deltaget i indsatsen. 

Hent publikationen