CTI metodemanual - Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Trancit2021

CTI metoden er afprøvet og har vist sig at være virksom overfor forskellige socialt udsatte målgrupper. Socialstyrelsen har udarbejdet en manual om anvendelse af CTI-metoden i overgangen fra ledighed til beskæftigelse.

Critical Time Intervention (CTI) er en evidensbaseret metode, der bruges til at støtte borgere i en overgangsperiode, hvor borgeren forandrer sin livssituation. Socialstyrelsen har udarbejdet en manual om anvendelse af CTI-metoden i overgangen fra ledighed til beskæftigelse. Manualen er blevet afprøvet og udarbejdet i forbindelse med satspuljeprojektet Social støtte i overgang til og fastholdelse i job.

Manualen henvender sig til professionelle, der arbejder eller ønsker at arbejde med CTI-metoden til at hjælpe udsatte ledige i job.

Manualen beskriver forudsætninger og rammerne for indsatsen og indeholder tjeklister, som CTI-medarbejderne kan orientere sig i og støtte sig til i sin praksis i arbejdet med metoden.

Hent publikationen