VISOs årsrapport 2019

Socialstyrelsen2020

Årsrapporten for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) rummer nøgletal over bl.a. henvendelser og rådgivningsforløb, nye vidensprojekter og økonomi. Rapporten for 2019 viser, at efterspørgslen på VISOs ydelser stiger, og der er stor tilfredshed hos kommunerne.

Årsrapporten giver et hurtigt overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år. Den beskriver blandt andet udviklingen i antallet af henvendelser og rådgivningsforløb, herunder de mange forskellige målgrupper, som rådgivningen retter sig imod. VISO modtog 5.545 henvendelser og igangsatte 2.065 rådgivningsforløb i 2019.

Rapporten omhandler også VISOs koordination af specialrådgivningen mv. på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet og fortæller om VISOs nye rådgivningsfunktion i forhold til at styrke den socialfaglige kvalitet af sagsbehandlingen på handicapområdet.

Endvidere beskriver rapporten nye vidensprojekter, hvormed VISO understøtter rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne inden for udvalgte målgrupper samt VISOs samarbejde med leverandørerne, herunder udbud, kvalitetssikring og udvikling af rådgivningsydelserne mv., og kommunernes tilfredshed med rådgivningsforløbene.

Hent publikationen