Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2020