Programhåndbog – R&R2-ADHD for unge og voksne

Socialstyrelsen2020
Programhåndbog R&R2

Programhåndbogen beskriver struktur og indhold i R&R2-ADHD, som er en manualiseret og evidensbaseret social indsats, målrettet unge og voksne med en opmærksomhedsforstyrrelse.

R&R2-ADHD er et evidensbaseret gruppeforløb, som sigter mod at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet med de udfordringer, som man typisk oplever med en opmærksomhedsforstyrrelse. Indsatsen er blevet afprøvet og evalueret i en dansk kontekst med gode resultater.

R&R2-ADHD baserer sig på principperne i kognitiv adfærdsterapi, og omdrejningspunktet for indsatsen er at styrke deltagernes færdigheder i forhold til koncentration, impulskontrol, hukommelse og konstruktiv planlægning, så de bliver i stand til at anvende informationer, antagelser m.v. på en måde, så deres sociale færdigheder og funktionsevne styrkes.

I programhåndbogen beskrives det teoretiske grundlag for R&R2-ADHD, fremgangsmåden i forhold til at identificere målgruppen for indsatsen og indhold i gruppeforløbet på 15 sessioner og boosterforløbet på 3 sessioner.

Både gruppe- og boosterforløbet planlægges og gennemføres med udgangspunkt i en udførlig manual. Manualen udleveres til personer, som bliver certificeret som R&R2-ADHD-trænere.  

Alle deltagere i R&R2-ADHD får desuden tilknyttet en person – en såkaldt PAL (Participants Aid for Learning) - som hjælper deltageren med at omsætte det lærte i sessionerne til egen dagligdag. PAL-funktionen følger også en fast struktur og er beskrevet i en PAL-guide. Både deltagerhåndbog og PAL-guide stilles gratis til rådighed for kommuner og andre, der implementerer indsatsen. 

Nærværende udgave af håndbogen er en 2. udgave, udarbejdet i 2019. Den har været anvendt i undervisningssammenhæng og er offentliggjort februar 2020 for at stille den bredt til rådighed.

1. udgaven (2016) og 2. udgaven kan bruges sideløbende.


 
Hent publikationen