Opdaterede emissionsfaktorer for el og fjernvarme

2020