Nyheder fra omlægningen af socialpsykiatrien. Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning

Socialstyrelsen2020

Fire udvalgte partnerskabskommuner har igangsat en omlægning af deres socialpsykiatri med øget fokus på recovery-orienteret rehabilitering. Her kan du læse en status på det forberedende arbejde i kommunerne.

I 2019 igangsatte Socialstyrelsen initiativet ’Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering’.

Rudersdal, Roskilde, Herning og Randers, der er udvalgt som partnerskabskommuner i initiativet 'Partnerskab om strategisk udvikling', har været igennem en forberedende fase inden igangsættelsen af en omlægning af socialpsykiatrien.

De fire kommuner har længe haft fokus på recovery-orienteret rehabilitering i deres praksis. Det er denne proces, der understøttes i Socialstyrelsens initiativ, hvor kommunerne vil omlægge socialpsykiatrien med udgangspunkt i et koncept for strategisk omlægning. Konceptet har de selv været med til udvikle i samarbejde med PwC og Socialstyrelsen og med input fra et referencenetværk og forskellige interesseorganisationer.

Socialstyrelsen har som afslutning på den forberedende fase i initiativet udgivet et kort nyhedsoverblik.

Nyhedsoverblikket henvender sig til alle kommuner, der ønsker at følge udviklingen og afprøvningen af et koncept for recovery-orienteret rehabilitering af socialpsykiatrien. Nyhedsoverblikket består af fire dele:
Indledningsvist gives, via en række små beskrivelser, en introduktion til baggrund og indhold for partnerskabsprojektet. Derefter beskrives status for initiativet efterfulgt af en beskrivelse af de foreløbige erfaringer fra kommunerne. Afslutningsvist fortæller Rudersdal om deres målsætninger for og arbejde med initiativet.

Nyhedsoverblikket udgives hvert halve år.


 
Hent publikationen