Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

Socialstyrelsen2020

Udgivelsen bygger på gældende lovgivning og aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Retningslinjerne kan bruges i faglige drøftelser om struktur, organisering, indsatser eller praksis på hjemløshedsområdet.

De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed understøtter arbejdet med Housing First. De giver kommuner og andre aktører på hjemløshedsområdet et fælles grundlag for arbejdet på området og kan bruges som et redskab til tilrettelæggelse af indsatsen.

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med en række centrale aktører på hjemløshedsområdet, og de skelner mellem lovbestemte krav og anbefalinger til god praksis. Der er i alt 25 retningslinjer, som er organiseret i fire kapitler om:

  • Forebyggelse af hjemløshed
  • Organisering og samarbejde
  • Boligindsatser
  • Borgerrettede indsatser

Kapitel 1 indeholder retningslinjer og anvisninger, som spænder over alle forebyggelsesniveauer fra den generelle forebyggelse til forebyggelse af tilbagevendende hjemløshed, ligesom der også fokuseres på forebyggelse i risikofyldte overgange.

Kapitel 2 præsenterer retningslinjer og anvisninger, som understøtter den kommunale organisering af indsatsen samt det nødvendige samarbejde på tværs af kommuner og med andre relevante aktører og sektorer på området.

Kapitel 3 beskriver retningslinjer og anvisninger, som giver input til såvel det boligstrategiske arbejde som det mere konkrete arbejde med at gøre en bolig til et hjem og med boligfastholdelse.

Kapitel 4 dækker retningslinjer for borgerrettede indsatser i spændet fra rådgivning og vejledning til indsatser på boformer, og inkluderer anvisninger i relation til både det administrative forvaltningsarbejde og de udførende led i indsatsen.

De nationale retningslinjer er primært målrettet kommunale ledere og planlæggere både på myndighedsniveau og leverandørniveau, som kan finde inspiration og støtte til, hvorledes indsatsen mod hjemløshed bedst muligt kan organiseres. Herudover kan andre relevante aktører og sektorer i retningslinjerne finde viden om og inspiration til organiseringen og gennemførslen af indsatsen mod hjemløshed.


Retningslinjerne opdateres i 2024

De nationale retningslinjer for indsats mod hjemløshed opdateres i 2024 som følge af lovændringen på området, der trådte i kraft 1. oktober 2023.