Menneskehandel i Danmark. Årsrapport 2019

Socialstyrelsen2020

Center mod Menneskehandel udgiver en årsrapport, som ser tilbage på indsatsen til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark i 2019.

Årsrapporten indeholder en række data om de mennesker, myndighederne i Danmark har vurderet som ofre for menneskehandel i 2019, herunder antal, køn og nationalitet.

Rapporten bringer desuden artikler med de NGO’er, der modtager midler under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Rapporten sætter også fokus på nye tendenser, Skattestyrelsens og Arbejdstilsynets indsats mod menneskehandel og på, hvorfor sager mod menneskehandlens bagmænd i praksis kan være udfordrende.

Årsrapporten er bygget op om de fire temaer i indsatsen mod menneskehandel:

  1. opsøgende og tillidsskabende arbejde
  2. identifikation og støtte
  3. efterforskning og retsforfølgelse
  4. koordination og vidensdeling.

Målet er, at rapporten bidrager til at udbrede viden om menneskehandel og inspirere til drøftelser af indsatser og udfordringer på menneskehandelsområdet.

Læs om Center mod Menneskehandel på ccm.dk


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes