Kursuskatalog: Styrket indsats mod hjemløshed

2020

Kataloget beskriver 11 kurser om bekæmpelse af hjemløshed, herunder forebyggelse og indsatser til unge. Kurserne er målrettet medarbejdere og ledere i kommuner og på boformer og leveres af VIA University College for Socialstyrelsen i 2020 og 2021.

OBS! Alle kurser afvikles online i foråret 2021.

Socialstyrelsen udbyder 11 kurser målrettet indsatser til bekæmpelse af hjemløshed i kommuner og på boformer. Kurserne henvender sig til kommunale medarbejdere, medarbejdere på boformer, ledere og øvrige, der arbejder med unge og voksne, der enten er i hjemløshed eller i risiko for at komme i hjemløshed.

Nogle af kurserne er specifikt rettet mod opsporing og forebyggelse blandt unge. Fx kan almenområdet - lærere eller ungevejledere m.fl.- blive trænet i at have blik for særlige risikofaktorer for hjemløshed blandt unge. Unge, der tidligere har været anbragt, har fx en øget risiko for hjemløshed, ligesom kritiske overgange i den unges liv – fx skift mellem uddannelser – kan være en risikofaktor. 

Et par af kurserne retter blikket mod traumer og det, vi ved i dag om traumers betydning for risiko for hjemløshed. Andre kurser har fokus på konkrete værktøjer til familiemægling og til arbejdet med netværk og social inklusion, ligesom kommuner og boformer fortsat kan kompetenceudvikles i de kendte bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM). 

Socialstyrelsen udbyder følgende kurser i 2020 og 2021:

 1. Opsporing og forebyggelse
 2. Forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn
 3. Netværk og social inklusion
 4. Introduktion til traumer og hjemløshed
 5. Familiemægling og netværk
 6. Samarbejdsmodellen
 7. Traumer og hjemløshed
 8. Bostøttemetoden CTI
 9. Bostøttemetoden ICM
 10. Ungemodul
 11. Ledermodul

Alle kurser er baseret på Housing First, som er den nationale tilgang til at bekæmpe hjemløshed i landets kommuner og boformer. Evalueringer af Housing First viser, at en stabilisering af boligsituationen så tidligt som muligt, samtidig med at borgeren modtager intensiv social støtte, medvirker til effektivt at hjælpe borgere ud af hjemløshed.

Kurserne leveres af VIA University College for Socialstyrelsen.

Se alle kurser og find praktisk information på VIAs hjemmeside. 

Hent publikationen