Kommunale beredskaber til forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge - En guide til kommuner

Socialstyrelsen2020

Udgivelsen er en guide om, hvordan kommuner kan arbejde med formulering, revidering og implementering af det lovpligtige kommunale beredskab om overgreb mod børn og unge.

Guiden indeholder en beskrivelse af de formelle krav til beredskabet, vigtige opmærksomhedspunkter i kommunens organisering og ledelse samt overordnede introduktioner til de faglige temaer om overgreb mod børn og unge.

Guiden er opdelt i seks temaer.
For hvert tema beskrives, hvad lovgivning og vejledning siger om det enkelte tema. Herefter beskrives vigtige organisatoriske og ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter i forhold til hvert tema. De sidste fire temaer i guiden indeholder desuden overordnede faglige introduktioner.

De første to temaer handler om formelle krav til beredskabet samt målgruppe for beredskabet og definitioner af de forskellige former for overgreb. Herefter følger de faglige temaer om overgreb (forebyggelse, opsporing, håndtering af overgreb samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde).

Guiden er udarbejdet af Socialstyrelsen med input fra kommuner og andre relevante aktører.

Hent publikationen