Inspiration til ledelse af strategisk kompetenceudvikling i socialpsykiatrien

Socialstyrelsen2020

Hæftet præsenterer viden og redskaber, som ledelsen kan gøre brug af i arbejdet med at understøtte forandringer i socialpsykiatrien.

Hæftet er udarbejdet for at give inspiration til, hvordan ledere i socialpsykiatrien kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling med sigte på at understøtte en recovery-orienteret tilgang på socialpsykiatriske tilbud.

Der er fokus på, at strategisk kompetenceudvikling skal tage udgangspunkt i tilbuddets mål og strategi og derved sikre en effektiv udnyttelse af kompetenceudviklingsmidlerne samt forankringen af den erhvervede viden.

Hæftet beskriver i den forbindelse:

  • Hvorfor det er vigtigt at arbejde målrettet og systematisk med kompe­tenceudvikling
  • Hvilke faktorer der fremmer læring i praksis
  • Hvordan øger udbyttet af fremtidig kompetenceudvikling.

Ud over at beskrive disse spørgsmål, er der i hæftet også en række praktiske anvisninger til, hvordan man i praksis kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling. Dette omfatter centrale opmærksomhedspunkter, præsentation af et samlet koncept for strategiske kompetenceudvikling med konkrete ideer til metoder og processer og endelig en række skabeloner, der frit kan benyttes.

Hæftet er udarbejdet som led i initiativet Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, hvor formålet er at styrke socialpsykiatrien gennem et øget fokus på recovery-orienteret rehabilitering.


 
Hent publikationen