Hurtigt fremadskridende og uhelbredelige sygdomme, der medfører alvorlige funktionsnedsættelser hos voksne

RehabiliteringsCenter For Muskelsvind og Socialstyrelsen2020

Inspirationsmateriale til kommunerne giver indblik i, hvordan man bedst sikrer målgruppen en tilrettelagt og koordineret indsats, hvor en hurtig sagsbehandling og tilpasning af hjælp er på forkant med sygdommens udvikling.

Hurtigt fremadskridende og uhelbredelige sygdomme, der medfører alvorlige funktionsnedsættelser hos voksne, er sjældne og adskiller sig markant fra andre forløb ved, at behovet for støtte ændres og ofte øges inden for kort tid.

Dette faglige inspirationsmateriale giver sagsbehandler og myndighedsleder på det specialiserede socialområde inspiration og viden om, hvordan hjælp og støtte til voksne med hurtigt fremadskridende sygdomme kan tilrettelægges og løbende tilpasses.

Inspirationsmaterialet giver også vejledning i relevant lovgivning, og hvordan indsatser kan blive koordineret med henblik på at understøtte sagsbehandlingen for borgere med hurtigt fremadskridende sygdomme. 

Inspirationsmaterialet beskriver en række opmærksomhedspunkter og cases, som relaterer sig til emner som:

  • Hvad der kendetegner målgruppen med hurtigt fremadskridende sygdomme.
  • Lovgrundlaget og rammerne for den kommunale sagsbehandling samt forvaltningsretlige grundprincipper.
  • Hvordan de faglige indsatser kan koordineres og organiseres, så de iværksættes rettidigt og understøtter hinanden.
  • Særlige forhold,der gør sig gældende i forhold til borger- og pårørendeinddragelse.

Det faglige inspirationsmateriale er målrettet myndighedsledere og sagsbehandlere på det sociale voksenområde og har til formål at bidrage med viden om, hvordan hjælp og støtte til voksne med hurtigt fremadskridende sygdomme kan tilrettelægges og løbende tilpasses.

Hent publikationen