Housing First-håndbog Europa

FEANTSA2020

Den engelske ”Housing First Guide Europe” er på foranledning af Socialstyrelsen blevet oversat til dansk. Håndbogen beskriver Housing First i et dansk og i et europæisk perspektiv.

FEANTSA (den europæiske sammenslutning af nationale organisationer, som arbejder med borgere i hjemløshed) udgav i 2016 den engelsksprogede ”Housing First Guide Europe”. Håndbogen er siden oversat til flere sprog, og nu også til dansk på Socialstyrelsens foranledning.

Håndbogen beskriver gennem seks kapitler, hvordan man implementerer og driver Housing First i en række lande i Europa. Den henvender sig til sociale tilbud og indsatser, forskere og beslutningstagere.

De to første kapitler beskriver Housing First, historikken, brugen på tværs af Europa, evidensen bag og kerneprincipperne. 

Tredje kapitel omhandler den støtte, der ydes indenfor Housing First-tilgangen, mens fjerde kapitel sætter fokus på boligindsatserne i relation til Housing First.

Femte kapitel beskæftiger sig med evaluering af Housing First, herunder hvordan indsatser måles og rapporteres. I håndbogens sidste kapitel undersøges den rolle, som Housing First spiller i bredere strategier, herunder hvordan tilgangen fungerer parallelt med andre indsatser til borgere i hjemløshed.

Seniorforsker Lars Benjaminsen fra VIVE har skrevet indledningen til den danske udgave af håndbogen.

Håndbogen bør anvendes sammen med Housing First-håndbogens webside, hvor det er muligt at finde understøttende materialer til gratis download.

Housing First-håndbogens webside (Housing First Europe Hub)

Hent publikationen