Håndbog i lovende praksis

Rambøll Management Consulting2020

Håndbogen er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i lovende praksis.

Håndbogen er et redskab til at udvikle sociale indsatser på baggrund af elementer i en lovende praksis. Håndbogen giver inspiration til, hvordan arbejdet med at vidensbasere og videreudvikle indsats og praksis kan systematiseres til gavn for børn, unge, familier eller voksne, som er udsatte eller har et handicap.

Formålet med håndbogen er at understøtte den udvikling, der allerede er i gang på sociale tilbud og i andre kommunale indsatser. Den henvender sig til ledere og medarbejdere, der har det daglige ansvar for at udvikle og sikre kvaliteten af de sociale indsatser i kommuner og på sociale tilbud.

Håndbog i lovende praksis bygger videre på ’Resultatdokumentation og evaluering: Håndbog for sociale tilbud’. Den supplerer den tidligere håndbog med erfaringer og gode råd om udvikling af en vidensbaseret praksis samt erfaringer fra fem kommuner, der har arbejdet med lovende praksis.

Håndbogen består af en indledning og syv hæfter, som beskriver centrale temaer i arbejdet med at udvikle sociale indsatser og den faglige praksis. I hæfterne indgår vejledning til at beskrive, hvilke sociale indsatser der virker lovende, og hvilke resultater de skaber. Hæfterne kan bruges hver for sig eller samlet.

Håndbogen er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen.

Hent de enkelte hæfter separat her:


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes