Forløbsbeskrivelse. Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år

Socialstyrelsen2020

Den reviderede forløbsbeskrivelse indeholder Socialstyrelsens opdaterede anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelse af indsatser til børn og unge i målgruppen.

Socialstyrelsen har revideret forløbsbeskrivelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens opdaterede anbefalinger til kommunerne om tilrettelæggelsen af indsatserne til børn og unge i målgruppen og formidler aktuel viden om:

  • Hvilke udfordringer, der kendetegner målgruppen af børn og unge alvorlig synsnedsættelse.
  • De centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og selvstændighed for målgruppen.
  • Hvordan de centrale faglige indsatser koordineres og organiseres, så de tilsammen giver grundlag for den bedst mulige indsats.
  • Den effekt, som evidensbaserede studier har påvist om de forskellige centrale faglige indsatser. 

Den enkelte kommune møder relativt sjældent børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, da målgruppen er lille. Som kommune har man derfor ikke altid den fornødne viden om og erfaring med at tilrettelægge højt specialiserede indsatser til denne målgruppe. Med forløbsbeskrivelsen får kommunerne et solidt vidensgrundlag, hvorudfra børnenes/de unges forløb kan tilrettelægges.

Udgivelsen er målrettet kommunale ledere med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Forløbsbeskrivelsen kan også have interesse for tilbud og ansatte, der arbejder med målgruppen, ligesom den kan være relevant for pårørende og interessegrupper.
Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Første udgave blev udgivet i januar 2016.

Anden udgave er udgivet i juni 2020.

Anbefalinger fra forløbsbeskrivelsen Rehabilitering af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (pdf) 

Hent publikationen