Faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats

Socialstyrelsen2020

Hvordan styrkes den socialfaglige indsats, som § 110-boformer yder til borgere under opholdet? Faglige anbefalinger kan bidrage til at styrke og udvikle arbejdet på § 110-boformer og er målrettet fagpersoner, der arbejder med målgruppen af borgere i hjemløshed.

Faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats er udarbejdet med afsæt i Housing First, som er en tilgang, der understøtter en helhedsorienteret indsats til borgere i hjemløshed.

Anbefalingerne skal understøtte, at de socialfaglige indsatser får et målrettet og rehabiliterende sigte, der kan bidrage til borgerens recoveryproces og vej ud af hjemløshed. De faglige anbefalinger er udarbejdet, så de beskriver god praksis generelt og er anvendelige for alle § 110-boformer uanset forskelligheder vedrørende eksempelvis målgruppe og værdigrundlag.

Anbefalingerne er inddelt i fire kapitler, der omhandler § 110-boformernes socialfaglige indsats gennem opholdets tre faser samt udfolder viden om medarbejderkompetencer:

  1. Indgang og modtagelse
  2. Indsatser under opholdet
  3. Indsatser ved udskrivning
  4. Medarbejderkompetencer.

Afslutningsvist beskrives IT-understøttelsen på boformerne samt kvalitetsmodellen, som socialtilsynene anvender i vurderingen af, om en § 110-boform har den fornødne kvalitet.

De faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats er ét ud af tre sæt faglige anbefalinger, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, SBH (sammenslutningen af boformer for hjemløse) og § 110-boformer på tværs af landet. De to øvrige sæt omhandler faglige anbefalinger til § 110-boformernes udredning og plan og faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder.

Du kan finde de faglige anbefalinger til borgerens udredning og plan her:

Du kan finde de faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder her:

Målgruppe for de faglige anbefalinger

Anbefalingerne er målrettet medarbejdere og ledere på § 110-boformer.

De faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skovvang, Mændenes Hjem, Tre Ege Kirkens Korshær, Svendebjerggård, Tornehøjgaard, Hørhuset, Kollegiet Gl. Køgevej, Røde Kors Herberg for Kvinder, Overførstergården og Kofoeds Skoles Ungdomsboliger.


 
Hent publikationen

De faglige anbefalinger opdateres i 2024

De faglige anbefalinger opdateres i 2024 som følge af lovændringen på området, der trådte i kraft 1. oktober 2023.

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes