Faglig vejledning til socialtilsynene om sociale medier

Socialstyrelsen2020

Socialstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning til socialtilsynene om hvordan emnet sociale medier kan inddrages i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier.

Bekendtgørelsen om socialtilsyn er pr. 1. juli 2020 ændret, således at sociale medier er direkte adresseret i kvalitetsmodellen. Formålet er at tydeliggøre, at sociale medier er et vigtigt fokusområde for socialtilsynet i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier.

Socialstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet en faglig vejledning til socialtilsynene.

Formålet med den faglige vejledning er at tydeliggøre, hvorfor det er vigtigt for socialtilsynene at have fokus på emnet sociale medier. Formålet er endvidere at vejlede socialtilsynene i, hvilke områder der mere konkret kan sættes fokus på, når problemstillinger omkring sociale medier skal inddrages i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier. Målgruppen for vejledningen er faglige ledere og tilsynskonsulenter i socialtilsynene.

Den faglige vejledning formidler generel viden om problemstillinger, som er relevante på tværs af tilbudstyper og målgrupper. I tilknytning hertil gives anbefalinger til, hvad socialtilsynet bør være opmærksom på i forhold til sociale medier ved godkendelse og driftsorienteret tilsyn med tilbud og plejefamilier. Dette i form af overordnede tilsynsmæssige opmærksomheder. Desuden giver Socialstyrelsens auditfunktion en række ledelsesmæssige anbefalinger, der understøtter, at den generelle viden og de tilsynsmæssige opmærksomheder omsættes i tilsynspraksis.

Hent publikationen