Det Faglige Råds årsrapport 2019

Socialstyrelsen2020

Årsrapporten indeholder overblik over Det Faglige Råds aktiviteter i 2019 med at rådgive Socialstyrelsen om den nationale koordinationsstruktur.

Det Faglige Råd har til formål at rådgive Socialstyrelsen i opgaven med at varetage den nationale koordinationsstruktur. Rådgivningen skal understøtte formålet med den politiske aftale og den nationale koordinationsstruktur.

Hent publikationen