Analyse af Dialog mod Volds behandlingstilbud

Socialstyrelsen2020

Socialstyrelsen har lavet en analyse om voldsudøvere og deres partnere, som har modtaget behandling hos Dialog mod Vold. Analysen viser, at 84 pct. af voldudøverne er mænd, og 91 pct. af voldudøvernes partnere, er kvinder.

I 2019 har Socialstyrelsen i samarbejde med Dialog mod Vold udarbejdet en analyse af Dialog mod Volds behandlingstilbud med det formål at tilvejebringe bedre viden om virkningen af indsatserne til målgruppen.

Analysens formål er at få mere viden om voldsudsatte og voldsudøvende kvinder, mænd og deres evt. børn, som kan bidrage til at udvikle indsatsen over for målgruppen.

Analysen belyser:

  1. Baggrundskarakteristika og forbrug af offentlige ydelser før og efter behandling for voldsudøvere, der har modtaget behandling hos Dialog mod Vold
  2. Baggrundskarakteristika for partnere til voldsudøvere, hvor partnerne har været i behandling hos Dialog mod Vold
  3. Sociale foranstaltninger til børn af voldsudøvere, der har været i behandling hos Dialog mod Vold.

Resultater

Analysen af Dialog mod Volds behandlingstilbud er en mindre analyse, og resultaterne kan derfor ikke bruges til at udlede generelle konklusioner om Dialog mod Volds behandlingstilbud og målgruppe. Dog viser analysen følgende fem resultater:

  • Skæv fordeling af køn. 84 pct. af voldsudøvere i behandling er mænd, og 91 pct. af voldsudøvernes partnere, som er i behandling, er kvinder.
  • Stigende beskæftigelse. 11 pct. af klienter henvist fra kriminalforsorgen er i beskæftigelse ét år før opskrivning. Ét år efter behandling ved Dialog mod Vold er 22 pct. af denne målgruppe i beskæftigelse.
  • Fald i sigtelser. 53 pct. af voldsudøvere i behandling ved Dialog mod Vold har været sigtet for volds- eller sædelighedsforbrydelser i året op til opskrivning, mens 16 pct. har været sigtet i året efter afsluttet behandling.
  • Fald i domme. 53 pct. af voldsudøvere i behandling ved Dialog mod Vold har fået en dom for volds- eller sædelighedsforbrydelser i året op til opskrivning, mens 14. pct. har fået en dom i året efter afsluttet behandling.

Metoden i analysen

Resultaterne i analysen er baseret på data om voldsudøvere og partnere til voldsudøvere, der har afsluttet behandling hos Dialog mod Vold. I alt indgår 206 personer, som har gennemført en behandling på tværs af årene 2009-2016. Analysen er primært baseret på registerdata.


 
Hent publikationen

Dialog mod vold

Ved Finansloven for 2020 fik Dialog mod Vold bevilliget varige midler.

Dialog mod volds hjemmeside