Afrapportering af satspuljeinitiativet 2017-2019 vedrørende "Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene”

Socialstyrelsen2020

Socialstyrelsen har udarbejdet en afsluttende rapport, der beskriver forløbet og samler op på erfaringer fra sektortilsyn mellem to ressortområder

Satspuljeinitiativet 2017-2019 vedrørende "Styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene", har været en del af generel voldsforebyggende indsats, der har været målrettet botilbud for borgere med psykiske lidelser og/eller kognitive funktionsnedsættelser og/eller særlige sociale problemer.

Formålet med initiativet var at forbedre den voldsforebyggende indsats, i en række udvalgte botilbud, gennem et styrket samarbejde og koordinering mellem Arbejdstilsynet og socialtilsynene, som fører forskellige former for tilsyn med de samme tilbud. I den treårige projektperiode har Arbejdstilsynet og socialtilsynene gennemført 58 koordinerede tilsynsindsatser i form af dialogmøder med udvalgte botilbud, hvor både Arbejdstilsynet og socialtilsynet har været repræsenteret.

Hent publikationen