Årsrapport 2019. Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynenes virksomhed i 2019

Socialstyrelsen2020

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2019.

Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser, statistiske analyser. Derudover indgår data fra evaluering af tilsynsreformen, der blev udgivet i maj 2018.

Kapitel 1 giver en indføring i socialtilsynenes virksomhed i 2019
Kapitel 2 indeholder data over socialtilsynenes økonomi og opgaveportefølje
Kapitel 3 præsenterer data fra Ankestyrelsen vedrørende klagesagsbehandling.

Hent publikationen