VISOs årsrapport for 2018

Socialstyrelsen2019

Årsrapport 2018 for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO). Rapporten rummer nøgletal over bl.a. henvendelser og rådgivningsforløb, nye vidensprojekter og økonomi.

Årsrapporten giver et hurtigt overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år. Den beskriver blandt andet udviklingen i antallet af henvendelser og rådgivningsforløb, herunder de mange forskellige målgrupper, som rådgivningen retter sig imod.  

Rapporten omhandler også VISOs koordination af specialrådgivningen mv. på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet og fortæller om VISOs nye rådgivningsfunktion i forhold til at styrke den socialfaglige kvalitet af sagsbehandlingen på handicapområdet.

Endvidere beskriver rapporten nye vidensprojekter, hvormed VISO understøtter rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne inden for udvalgte målgrupper.

Endelig omtaler rapporten VISOs samarbejde med leverandørerne, herunder udbud, kvalitetssikring og udvikling af rådgivningsydelserne mv., og kommunernes tilfredshed med rådgivningsforløbene.


 
Hent publikationen