Unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd - Målgruppebeskrivelse

Metodecentret og Defactum2019

Målgruppebeskrivelsen omhandler unge med spiseforstyrrelse og/eller selvskade. Den klargør de unge i målgruppens karakteristika og adfærdsmønstre samt kerneproblematikker, forstået som årsagerne til og følgevirkningerne af problematikkerne.

Udgivelsen undersøger, om det er muligt at graduere sværhedsgraden af den unges spiseforstyrrelse og/eller selvskade i kategorierne risikoadfærd; lettere og moderat.

Det er desuden udgivelsens formål at undersøge, i hvor høj grad der kan tilrettelægges en fælles indsats for målgrupperne. Det er gjort ved at undersøge, om der er overlap i karakteristika, adfærdsmønstre og kerneproblematikker mellem unge med anoreksi, bulimi, BED og selvskadende adfærd. Udgivelsen viser, at der er centrale ligheder mellem målgrupperne, og at det derfor er muligt, at den samme indsats kan henvende sig til både unge med spiseforstyrrelser og selvskade.

Målgruppebeskrivelsen er en selvstændig bilagspublikation til Socialstyrelsens kortlægning af lovende kommunale metoder og indsatser til unge med spiseforstyrrelse og selvskade. Hovedpublikationen i kortlægningen er en indsatsmodel baseret på centrale principper for en indsats målrettet unge med selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser.

Læs mere om indsatsmodellen her


 
Hent publikationen