Tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos små børn – seks faglige kernekomponenter

Socialstyrelsen2019

Udgivelsen beskriver en overordnet tilgang til, hvordan man i kommuner fagligt kan arbejde med at styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6 årige børn i dagtilbud og sundhedspleje.

Formålet med udgivelsen er at sætte fokus på og skildre, hvordan en fokuseret og systematisk praksis på småbørnsområdet kan styrke fagpersoner i sundhedsplejen og på dagtilbudsområdet i at opspore tidligt og at reagere sikkert og rettidigt i forhold til bekymringer om børn i (risiko for) mistrivsel. En kvalificeret tidlig opsporing fordrer desuden et tæt samarbejde mellem almen- og det specialiserede børneområde, herunder myndighedsområdet og udfører af forebyggende og specialiserede indsatser.

Indholdsmæssigt beskrives, hvorfor tidlig opsporing er vigtigt samt seks faglige kernekomponenter og tre grundlæggende værdier, som tilsammen styrker kvaliteten i den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel.

Udgivelsen henvender sig til alle kommuner, der ønsker at styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel på småbørnsområdet. Den primære målgruppe er den faglige ledelse i sundhedspleje og dagtilbud, som spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe fælles retning og fælles faglig referenceramme for arbejdet med en styrket tidlig opsporing, herunder at bidrage til et styrket tværgående samarbejde.

Materialet tager udgangspunkt i forskning og aktuelt bedste viden på området og er blevet til i forbindelse med udvikling af et rådgivningsinitiativ Socialstyrelsen har til opgave at tilbyde kommuner, der ønsker at styrke den tidlige opsporing og reaktion på mistrivsel og risiko for overgreb hos børn i alderen 0-6 år. Rådgivningsinitiativet er en del af satspuljeaftalen for 2018 under Børnerettighedspakken.


 
Hent publikationen