Teoretiske perspektiver på ICS-trekantens højre side

Lisbeth Rask, Metropol og Ida Skytte Jakobsen, University College Lillebælt2019

Faglig artikel med dybdegående beskrivelse af ICS-trekantens højre side. Fokus på forældrekompetencer, betydningen af affektregulering og mentalisering. ICS-trekanten er det primære værktøj i sagsbehandlingsmetoden Integrated Children’s System.

Faglig artikel, der giver en dybdegående beskrivelse af de væsentlige teoretiske begreber, som indgår i ICS-trekantens højre side. I denne side af trekanten sættes der fokus på kompetencer hos forældre- og/eller andre omsorgsgiveres kompetencer. Kompetencerne søges forstået og sat i forhold til barnets eller den unges udækkede behov.

Artiklen diskuterer, på hvilke måder og i hvilket omfang omsorgsgivere kan se og forstå barnets eller den unges intentioner, tanker og følelser.

Artiklen beskriver også, hvordan omsorgsgivere på relevant vis kan understøtte, at disse finder udtryk og bliver dækket på måder, der fremmer barnets og den unges udvikling. Der sættes således fokus på forældrekompetencer, betydningen af affektregulering og mentalisering.

ICS-trekanten er det primære værktøj i Integrated Children’s System, som er en helhedsorienteret sagsbehandlingsmetode på børn- og ungeområdet.

Artiklen er opdateret i 2019.


 
Hent publikationen