Årsrapport 2018. Socialstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed

Socialstyrelsen2019

Socialstyrelsen udgiver hvert år en årsrapport på baggrund af de fem socialtilsyns virksomhed. Rapporten indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter i 2018.

Rapporten baserer sig dels på de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser, statistiske analyser. Derudover indgår data fra evaluering af tilsynsreformen, der blev udgivet i maj 2018.

Kapitel 1 giver en indføring i socialtilsynenes virksomhed i 2018.

Kapitel 2 indeholder data over socialtilsynenes økonomi og opgaveportefølje.

Kapitel 3 præsenterer data fra Ankestyrelsen vedrørende klagesagsbehandling.


 
Hent publikationen