Vejledning i brug af redskab til observation af familiedynamik i ansøgerfamilier

Center for Familiepleje, Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU)2019

Vejledning i brug af redskab til observation af familiedynamik i ansøgerfamilier skal anvendes af socialtilsynene i godkendelsen af plejefamilier.

Redskabet har til formål at sætte fokus på, om dynamikken i ansøgerfamilien er hensigtsmæssig i forholdtil at give et plejebarn trygge og stabile rammer - det fremgår af bekendtgørelse om socialtilsyn, bilag 3.

Redskabet indeholder fire dele:

  • Begrebet familiedynamik
  • Observation i familien af samspil, relationer, kommunikation og ansøgers refleksioner over egen dagligdag (pejlemærker)
  • Deltagerobservation
  • Observationsskema.

Bilagene indeholder et skema med pejlemærker og iagttagelsespunkter. Derudover er der to cases, som er eksempler på, hvordan pejlemærker og observationsskemaet kan anvendes i praksis, og et eksempel på en planlagt aktivitet.

Opdateret version, december 2019. 


 
Hent publikationen