Vejledning i brug af redskab til afdækning af hjemmeboende børns perspektiver i ansøgerfamilier

Center for Familiepleje, Videnscenter for Anbragte Børn og Unge (VABU)2019

Redskabet til afdækning af hjemmeboende børns perspektiver i ansøgerfamilier skal anvendes af socialtilsynene i godkendelsen af plejefamilier.

Redskabet har til formål at sætte fokus på barnet/den unges perspektiv på, hvordan det er at være barn/ung i netop deres familie. Redskabet fremgår af bekendtgørelse om socialtilsyn, bilag 3, og er opdelt i tre dele:

  • Metodiske overvejelser og teknikker
  • Samtalen med barnet – før, under og efter
  • Interviewguide.

Opdateret version, december 2019. 


 
Hent publikationen