Ramme for implementering – Socialstyrelsens implementeringsguide

Socialstyrelsen2019

Implementeringsguiden sætter en ramme for arbejdet med implementeringsprocesser på socialområdet.

Ramme for implementering, Socialstyrelsens implementeringsguide, har til formål at understøtte Socialstyrelsens arbejde med at bruge aktuelt bedste viden om implementering i samarbejde med andre aktører på socialområdet.

Implementeringsguiden kan hjælpe med at identificere de faktorer, der skal være særlig opmærksomhed på i implementeringsprocesser. Guiden er generisk, hvilket vil sige, at guiden er relevant at bruge inden for alle former for implementeringsprocesser.

Guiden er bygget op om fire niveauer for implementering, der samlet kan bruges til at beskrive de omgivelser, som implementeringsprocessen foregår i, samt de elementer, som påvirker og bliver påvirket af implementeringsprocessen.

Foruden de fire niveauer for implementering indeholder guiden desuden en række refleksionsspørgsmål, der har til hensigt at sikre, at arbejdet med implementering tager højde for de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende implementeringsprocesser.


 
Hent publikationen