Omkostningsvurdering af Livsstilscafé

Socialstyrelsen2019

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Livsstilscafé. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Livsstilscafé ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at Livsstilscafé vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om Livsstilscafé

Livsstilscafé er en indsats til sårbare mennesker med svære psykiske lidelser og kroniske somatiske sygdomme, som ønsker at forandre deres livsstil og sundhedsvaner. Indsatsen har fokus på at fremme sundhed, forebygge kroniske sygdomme og fremme social inklusion.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Socialstyrelsen samt Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie om, at en kommune opstarter Livsstilscafé og drifter indsatsen i 5 år. Kommunen etablerer et team bestående af en ankerperson, en motionsvejleder og en kostvejleder. Hvert team opstarter 2 gruppeforløb pr. år i 5 år.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af Livsstilscafé viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen, ud fra det specificerede scenarie, er ca. 400.000 kr., imens omkostningerne pr. gennemført deltager er ca. 12.000 kr. Omkostningerne fordeler sig med ca. 79 pct. til drift af indsatsen. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager kan variere fra ca. 10.000 kr. til ca. 15.000 kr.


 
Hent publikationen