Økonomisk analyse af KEEP

Socialstyrelsen2019

Analysen viser det budgetøkonomiske nettoresultat af forældretræningsprogrammet KEEP i en beregning foretaget i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en økonomisk analyse af forældretræningsprogrammet KEEP i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Analysen skal bidrage med konkret viden om programmets omkostninger og forventede økonomiske konsekvenser samt illustrere, hvordan SØM kan bruges til budgetøkonomiske analyser af konkrete sociale indsatser.

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret forældretræningsprogram for pleje- og netværksplejeforældre med børn i alderen 4-12 år. Formålet med KEEP er, at give pleje- og netværksforældre redskaber til at håndtere udfordringer og problemer, hvilket skal medvirke til at forebygge ikke-planlagte sammenbrud i anbringelsen.

Resultatet viser, at det samlede budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med det specificerede scenarie for drift af KEEP beløber sig til ca. 430.000 kr. svarende til ca. 8.000 kr. per deltager over en periode på 9 år. Den største gevinst skyldes primært færre udgifter til sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år og et reduceret forbrug af specialskole.

Scenariet for beregningen er, at KEEP etableres i en kommune, hvor indsatsen løber over 3 år. Der gennemføres gruppeforløb for i alt 54 plejefamilier. Succesraten for KEEP er baseret på et fagligt vurderet skøn med inspiration fra SØMs vidensdatabase. De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med KEEP beregnes på baggrund af konsekvenser of gennemsnitspriser, der fremgår af SØMs vidensdatabase for målgruppen ”Børn og unge anbragt i plejefamilier (6-13 år)”. 


 
Hent publikationen