Økonomisk analyse af Cool Kids

Socialstyrelsen2019

Analysen viser det budgetøkonomiske nettoresultat af behandlingsprogrammet Cool Kids i en beregning foretaget i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en økonomisk analyse af behandlingsprogrammet Cool Kids i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Analysen skal bidrage med konkret viden om programmets omkostninger og forventede økonomiske konsekvenser samt illustrere, hvordan SØM kan bruges til budgetøkonomiske analyser af konkrete sociale indsatser.

Cool Kids er et behandlingsprogram for børn med angst i alderen 6-12 år, hvor barnets forældre også deltager i behandlingen. Formålet med Cool Kids er at reducere barnets angst og ruste forældre og børn til at håndtere angsten.

Resultatet viser, at det samlede budgetøkonomiske nettoresultat forbundet med det specificerede scenarie for drift af Cool Kids beløber sig til ca. 4,4 mio. kr. svarende til ca. 81.000 kr. per deltager over en periode på 9 år. Den største gevinst skyldes primært færre udgifter til sociale foranstaltninger til børn og unge under 18 år og et reduceret forbrug af specialskole.

Scenariet for beregningen er, at Cool Kids etableres i en kommune, hvor indsatsen løber over 3 år. Der gennemføres gruppeforløb for i alt 54 børn og deres familier. Succesraten for Cool Kids er valgt på baggrund af effektstudier fra SØMs vidensdatabase. De budgetøkonomiske konsekvenser forbundet med Cool Kuds beregnes på baggrund af konsekvenser og gennemsnitspriser, der fremgår af SØMs vidensdatabase for målgruppen ”Børn og unge med angst, depression eller anden affektiv lidelse (6-13 år)”.  


 
Hent publikationen