Midtvejsevaluering: Projekt Dokumentation af lovende social praksis

Rambøll2019

Udgivelsen samler op på de foreløbige erfaringer i arbejdet med lovende praksis-typologien i fem kommuner. Midtvejsevalueringen peger på en række læringspunkter, der med fordel kan indgå i kommuners arbejde med at kvalificere sociale indsatser og opbygge en databaseret refleksionskultur.

I satspuljen for 2016 blev der afsat midler til at udvikle lovende social praksis på børn- og ungeområdet i en række kommuner. Formålet er at udvikle indsatserne og udbrede dem til andre kommuner, hvis de viser sig virksomme. De fem deltagende kommuner har derfor siden  2017 arbejdet med at kvalificere, beskrive, dokumentere og evaluere deres indsatser i samarbejde med Rambøll. Der er tale om det første modningsprojekt, som arbejder med Socialstyrelsens lovende praksis-ramme.

De fem projektkommuner er Københavns Kommune, Favrskov Kommune, Holstebro Kommune, Jammerbugt Kommune og Thisted Kommune. Kommunerne afprøver forebyggende indsatser for fire forskellige målgrupper: udsatte spædbørnsfamilier (to kommuner), udsatte unge, børn og unge i familier med psykiske lidelser og koordinerende indsats for familier med komplekse problemstillinger.

Midtvejsevalueringen belyser kommunernes foreløbige erfaringer med at arbejde med lovende praksis. I slutevalueringen, som udkommer i forbindelse med projektets afslutning ultimo 2019, belyses effekterne af kommunernes fem lovende indsatser.

Midtvejsevalueringen peger på en række læringspunkter fra de fem projektkommuners udviklingsarbejde. Kommunerne har arbejdet i en vekselvirkning mellem refleksion over indsatsen og afprøvning af små forbedringstiltag, fx i forhold til at arbejde databaseret på både sags- og indsatsniveau. Midtvejsevalueringen viser blandt andet, at erfaringerne med at arbejde i vekselvirkningen mellem faglig refleksion over indsatsens formål og kerneelementer og de konkrete aktiviteter i indsatsen kan anbefales til andre modningsprojekter.

Midtvejsevalueringen er udarbejdet af Rambøll for Socialstyrelsen. 


 
Hent publikationen