Midtvejsevaluering: Afprøvning og opstart af to mentaliseringsbaserede programmer

VIVE2019

Midtvejsevalueringen samler op på de foreløbige resultater af implementeringen og afprøvningen af de to mentaliseringsbaserede indsatser Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden på 14 anbringelsessteder.

I satspuljeaftalen for 2017 er der afsat 32,6 mio. kr. til initiativet om at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder. I initiativet afprøves de to mentaliseringsbaserede indsatser, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden, på 14 anbringelsessteder. Formålet er at undersøge udviklingen i anbragte børn og unges mentaliseringsevne og dermed på sigt vurdere, hvordan indsatserne kan drives og implementeres på relevante regionale, kommunale og/eller private anbringelsestilbud.

Midtvejsevalueringen giver en indføring i de to mentaliseringsbaserede indsatser, den foreløbige status på implementeringsstøtten og de 14 anbringelsessteders erfaringer med implementeringen. Derudover beskrives baselinemålinger for mentaliseringsevnen hos de i alt 103 børn og unge, der deltager i initiativet.

Foreløbige implementeringserfaringer

Mentaliseringsguiden

  • Programmet er kompatibelt med og supplerer andre anvendte tilgange og metoder i behandlingsarbejdet.
  • Programmets redskaber anvendes i udbredt grad i praksis, f.eks. systematisk i behandlingsplaner, på personalemøder og behandlingskonferencer.
  • Personaleudskiftning og brug af vikarer, der ikke har deltaget i undervisningen, udfordrer refleksion omkring medarbejdernes egne mentaliseringsevner.

Robusthedsprogrammet

  • Programmet er kompatibelt med øvrig praksis og har et let anvendeligt sprog. 
  • Det er velfungerende at implementere programmet i faste arbejdsgange, f.eks. på personalemøder, og at denne implementering er understøttet af ledelsen.
  • Det kan være en udfordring for implementeringen, hvis medarbejdere får nyt arbejde, eller der er mange vikarer. Det er derfor nødvendigt at fokusere på håndtering af kompetencetab, f.eks. ved at uddanne superbrugere i programmet.

Resultatsammenfatning


I ultimo 2020 offentliggøres resultaterne af afprøvningen af de to mentaliseringsbaserede indsatser. Resultatsammenfatningen indeholder en resultatdokumentation, en omkostningsvurdering og en implementeringsevaluering.

VIVE, Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og VIA University College er leverandør på opgaven.


 
Hent publikationen