Midtvejsevaluering af ”Overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark”

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2019

Midtvejsevalueringen viser gode resultater for socialt udsatte borgere af grønlandsk herkomst, som modtager Critical Time Intervention (CTI). De oplever bedre trivsel og helbred efter at have modtaget et CTI-forløb.

Som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 afprøver Vejle, Odense og Aarhus kommuner den specialiserede støttemetode Critical Time Intervention til udsatte grønlændere i kombination med peer-støtte.

Formålet med at afprøve CTI i kombination med peer-støtte i tre af landets kommuner er at hjælpe socialt udsatte grønlændere til at blive en del af det danske samfund og kunne anvende velfærdssystemet på lige fod med andre udsatte grupper i samfundet.

Midtvejsevalueringen, som er lavet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), indeholder foreløbige resultater på borgerniveau og organisatorisk niveau i de tre kommuner.

Foreløbige resultater på borgerniveau

Evalueringen viser overordnet gode resultater hos borgerne, der har gennemført et CTI-forløb:

  • Borgerne oplever bedre trivsel og helbred, efter de har fuldført et CTI-forløb
  • Klare indikationer på forbedret livssituation hos borgerne.

Centrale resultater hos borgerne:

  • Andelen af borgere, der hele tiden eller det meste af tiden har følt sig trist til mode inden for de seneste fire uger, er faldet fra 38 pct. ved opstart til 15 pct. ved afslutning
  • Andelen af borgere, der har svært ved at klare hverdagsting hele tiden eller det meste af tiden, er faldet fra 38 pct. ved opstart til 15 pct. ved afslutning
  • Andelen af borgere med et selvvurderet positivt helbred er steget fra 22 pct. ved opstart til 71 pct. ved afslutning
  • Flere borgere giver gennem interviews udtryk for, at de ikke tidligere har modtaget denne form for hjælp, hvor der bliver lyttet til dem og deres behov.

Metoden i midtvejsevalueringen

Resultaterne i midtvejsevalueringen er baseret på spørgeskemaer udfyldt af borgere og CTI-medarbejdere i de tre kommuner. Ud over spørgeskemaerne er der lavet kvalitative interviews med projektlederne i de tre kommuner, CTI-medarbejdere, peer-koordinatorer, øvrige nøglepersoner og enkelte borgere og frivillige, der har deltaget i indsatsen.


 
Hent publikationen