Børnekataloget

Socialstyrelsen2019

Børnekatalogets kurser er målrettet kommunale myndighedssagsbehandlere, medarbejdere i sociale tilbud, frontpersonale i almene tilbud samt kommunale ledere indenfor børne- og ungeområdet.

Kurserne sætter fokus på ny lovgivning på området samt træning i brugen af konkrete redskaber og metoder for derved at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Deltagerne vil få den nødvendige viden og forskning indenfor området samt kompetencer til at forstå og omsætte den erhvervede viden til praksis.

De udbudte videns- og metodekurser udbydes fremover udelukkende virtuelt, hvorfor de nu er gratis.

Børnekataloget administreres for Socialstyrelsen af VIA University
College.

Kurserne i børnekataloget udvikles og leveres af Københavns Professionshøjskole, Seminarer.dk, SPUK - Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter, UC SYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VIA University College


 
Hent publikationen