Kortlægning af børns ferie

Rambøll Management Consulting2019

Denne udgivelse er en kortlægning af omfanget af ferieafholdelse blandt børn i dagtilbud. Kortlægningens formål er at skabe et vidensgrundlag for dialogen mellem dagtilbud og forældre om barnets ferie.

På baggrund af den politiske aftale på dagtilbudsområdet i juni 2017 har Socialstyrelsen ønsket at tilvejebringe et solidt vidensgrundlag om ferieafholdelse blandt 0-6-årige børn i dagtilbud. Derfor har Rambøll Management Consulting på vegne af Socialstyrelsen gennemført denne kortlægning af omfanget af børns ferieafholdelse.

Formålet med kortlægningen er også at afdække eventuelle årsager til begrænset ferie samt at belyse erfaringer i kommuner og dagtilbud med dialog med forældre om børns ferie.

Kortlægningen er gennemført i perioden juni-september 2018 og består af følgende dele:

  • en breddeafdækning, der har til formål at afdække omfanget af børns ferie
  • et dybdestudie, der har til formål at indsamle erfaringer med og gode eksempler på samarbejde og dialog mellem dagtilbud og forældre om børns ferie
  • en survey blandt forældre, der har til formål at afdække bevæggrunde til mere eller mindre ferie blandt børn i dagtilbud.

I denne rapport præsenteres resultaterne af kortlægningen. Med afsæt i den viden, som er fremkommet med kortlægningen, er der udviklet inspirationsmaterialer til forældre, pædagogisk personale og ledelse om samarbejdet mellem dagtilbud og forældre om børns ferie. Disse materialer findes på EMU Dagtilbud.

Find inspirationsmaterialerne på EMU Dagtilbud her


 
Hent publikationen