Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på børne- og ungeområdet

Socialstyrelsen2019

Analysen beskriver en række fokusområder på børne- og ungeområdet, hvor kommunerne oplever at have særlige faglige udfordringer og behov for støtte.

Analysen belyser, hvilke faglige problemstillinger, som særligt fylder i kommunerne i forhold til udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap. Det belyses også, på hvilke områder kommunerne oplever behov for støtte for at kunne imødegå udfordringerne.

Analysen viser, at kommunerne oplever de største udfordringer i relation til målgrupperne psykisk sårbare børn og unge, børn og unge med ADHD, autisme og lignende problematikker, samt meget udsatte unge med komplekse problemstillinger. Flere målgrupper opleves som voksende, og der efterspørges bl.a. flere virksomme indsatser.

Bekymrende skolefravær er en særskilt problemstilling, ligesom der opleves udfordringer med tværgående koordinering.

Kommunernes besvarelser viser, at de udfordringer, der er blevet identificeret i analysen, er meget udbredte på tværs af kommunerne. Der er således meget små forskelle i svarene fra fx store og små kommuner og mellem kommuner under større og mindre udgiftspres.

Analysen baserer sig på en foranalyse og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, hvor 85 af landets kommuner valgte at deltage.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i januar og februar 2019 og afdækker kommunernes udfordringer indenfor otte målgruppespecifikke fokusområder og fire tværgående.

Analysen er gennemført af VIVE for Socialstyrelsen. VIVE gennemførte i 2018 en lignende undersøgelse på voksenområdet.


 
Hent publikationen