Inspirationshæfte. Peer-to-peer-fællesskaber mellem socialt udsatte

VIVE for Socialstyrelsen2019

Publikationen beskriver de væsentligste pointer og erfaringer fra 10 forskellige peer-to-peer projekter

Peer-to-peer-fællesskaber kan beskrives som ligesindede, der mødes og indgår i et fællesskab om at hjælpe og skabe værdi for hinanden. I peer-to-peer-fællesskaber tager man udgangspunkt i, at erfaringer med social udsathed og sårbarhed udgør ressourcer, der potentielt kan bruges og dermed skabe værdi for andre i lignende situationer.

Inspirationshæftet beskriver, hvordan man kan arbejde med peer-to-peer-fællesskaber, og hvilke udfordringer der ofte kan være i forbindelse med dette arbejde.

10 forskellige projekter afprøvede i perioden 2016-2018 forskellige peer-to-peer-indsatser for socialt udsatte borgere med en række forskellige sociale problemstillinger. Kommuner og frivillige organisationer etablerede og indgik i forskellige modeller for samarbejdet. Deres erfaringer med partnerskabsmodeller er også beskrevet i inspirationshæftet.

Inspirationshæftet beskriver, hvad parterne har fået ud af at deltage og indgå i peer-to-peer-fællesskaberne. Det drejer sig både om dem, der giver og dem, der modtager støtten og de medvirkende foreninger og kommuner.

Inspirationshæftet er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen og henvender sig til civilsamfundsorganisationer og kommuner, som ønsker inspiration til tværgående samarbejde om peerstøtte.

 


 
Hent publikationen