Inspirationsguide: ”Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på udsatte børne- og ungeområdet”

Seminarer.dk2019

Inspirationsguiden præsenterer et samlet koncept, der kan understøtte kommunerne i en mere strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelser.

I en kortlægning og analyse af efter- og videreuddannelsesindsatsen for medarbejdere på området for udsatte børn og unge dokumenterede Socialstyrelsen i 2013 en række udfordringer, særligt i forhold til at sikre omsætning af erhvervet viden og kompetencer til praksis.

I satspuljeforhandlingerne for 2013-2016 blev der derfor afsat midler til at styrke området, herunder til at udvikle et samlet koncept, der kan understøtte kommunerne i en mere strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelser.

Dette koncept præsenteres i publikationen ”Strategisk anvendelse af efter- og videre-uddannelse på udsatte børne- og ungeområdet”. Konceptet tager udgangspunkt i området for udsatte børn og unge, man kan også anvendes til inspiration på andre områder.

Konceptet er blevet afprøvet og justeret i forbindelse med en række sparringsforløb afholdt for ledere på børne- og ungeområdet i Lolland, Kolding, Billund, Hvidovre, Odense, Rebild, Slagelse og Syddjurs Kommuner


 
Hent publikationen