Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje

Socialstyrelsen og underleverandør: VIA University College, University College Syd og University College Lillebælt2019

Håndbogen er et opslagsværk om familieplejeanbringelser og er målrettet kommunerne. Bogen giver konkrete bud på, hvordan man kan arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele af anbringelsesforløbet. Håndbogen er opdateret i 2019 bl.a. ift. nye regler på området.

Håndbogen handler om anbringelse af børn og unge i familiepleje, dvs. i enten plejefamilie eller netværksplejefamilie.

I håndbogen præsenteres praksiserfaringer og forskningsbaseret viden om, hvordan man opnår kvalitet i sagsbehandling og ved anbringelsen, så barnet får mulighed for en tryg opvækst, for personlig udvikling, sundhed og uddannelse, og for at det med tiden kan få et selvstændigt voksenliv.

Formålet med bogen er at give inspiration til det daglige arbejde med familieplejeanbringelser, hvor barnet/den unge og familien høres og inddrages, og hvor det tværfaglige samarbejde fungerer.
Hvor det er relevant, henvises til gældende lovgivning, herunder de nye ændringer på området, som trådte i kraft 1. juli 2019.

Bogen er et opslagsværk, hvor hvert kapitel kan læses for sig.

Håndbogen fungerer som et konkret redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en anbringelse fra det besluttes, at et barn skal anbringes, til plejefamilien vælges, barnet skifter plejefamilie, flytter hjem eller evt. tilbydes efterværn.

Der er også inspiration til at håndtere særlige udfordringer ved plejefamilieanbringelser, som fx sammenbrud i anbringelsen, inddragelse af barnet, matchning, kontrakt, aflønning og samarbejdet med den biologiske familie.

Bogen bygger dels på eksisterende forskning, dels på interviews med fagpersonale i kommuner, tilsyn, interesseorganisationer m.v.

Bogens primære målgruppe er familieplejekonsulenter, familierådgivere samt teamledere og afdelingsledere på henholdsvis anbringelses- og familieplejeområdet. En sekundær målgruppe er plejefamilier.


 
Hent publikationen