Håndbog: En tidligere forebyggende praksis på myndighedsområdet med tæt kontakt og hyppig opfølgning

Socialstyrelsen2019

Formålet med håndbogen er at bidrage med inspiration til kommuner, som ønsker at arbejde mod en tidligere forebyggende praksis på børne- og ungeområdet. Der er fokus på myndighedsområdets rammer og socialrådgivernes rolle i kontakten med børn/unge, forældre og samarbejdspartnere.

Håndbogen indeholder en gennemgang og uddybning af den faglige ramme, der med fordel kan være til stede i og omkring den kommunale myndighed på området for børn og unge i udsatte positioner, når man ønsker en tidligere forebyggende praksis.

Desuden udfoldes tre centrale elementer, som er relevante at arbejde med internt på myndighedsområdet. De kan samlet bidrage til, at kvaliteten og rettidigheden øges i arbejdet, samtidig med at der er mulighed for at komme tidligere ind i sagerne.

Det er ønsket, at man gennem håndbogens indhold får et tydeligt billede af, hvordan en tidligere forebyggende praksis på myndighedsområdet kan se ud.

Undervejs i håndbogen fremgår derfor løbende eksempler, konkrete anvisninger samt henvisninger til yderligere information, så man bliver klædt på til at gennemføre de ændringer, således man som kommune kan arbejde tidligt og forebyggende til glæde for børn, unge og deres forældre.

Håndbogen er målrettet kommunale chefer, ledere og konsulenter på området for børn og unge i udsatte positioner.

Baggrund for håndbogen

Socialstyrelsen har i perioden 2016 til 2019 gennemført en række rådgivningsforløb for at understøtte kommuner i en omlægning til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. I alt har 24 kommuner i denne periode modtaget rådgivning fra Socialstyrelsen.

En række kommuner har i rådgivningen valgt at sætte fokus på en tidligere forebyggende praksis på myndighedsområdet med tæt kontakt og hyppig opfølgning i sagsbehandlingen på børne- og familieområdet.

Denne håndbog er udarbejdet på baggrund af viden og erfaringer, som Socialstyrelsen har oparbejdet og udbredt hos de kommuner, der har modtaget rådgivning på myndighedsområdet. Derudover bygger håndbogen på viden og erfaringer fra forskningen samt andre projekter og rådgivningsindsatser i Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen