Digital isbn: 978-87-93944-32-9

Faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformer

Socialstyrelsen, SBH, Forsorgshjemmet Østervang, Forsorgshjemmet Lærkehøj, Novavi Pensionatet2019

Hvad er god praksis i arbejdet med borgerens udredning og opholdsplan? Faglige anbefalinger kan bidrage til at styrke og udvikle arbejdet på § 110-boformer og er målrettet fagpersoner, der arbejder med målgruppen af borgere i hjemløshed.

Anbefalingerne skal understøtte brugen af Housing First-tilgangen i arbejdet med borgeren under opholdet på en boform. Housing First er en tilgang, som understøtter en helhedsorienteret indsats til borgere i hjemløshed, som har behov for en bolig og social støtte.

Formålet med anbefalingerne er at bidrage til at styrke og udvikle indsatserne og faglighederne på boformerne, uanset hvilke metoder der anvendes. Det betyder, at de faglige anbefalinger ikke peger på én metode til at arbejde med udredning og opholdsplaner. Derimod beskrives vigtigheden af at arbejde helhedsorienteret og struktureret med udredningen af borgerens støttebehov og den opholdsplan, der definerer samarbejdet mellem boform og borger under opholdet.

Ved at følge anbefalingerne kan kvaliteten af de rehabiliterende indsatser øges, og der skabes fokus på udvikling ved at målrette indsatserne, hvilket i sidste ende kan føre til en reduktion i opholdstiderne på forsorgshjemmene, og at flere borgere får egen bolig med den nødvendige støtte.

Anbefalingerne er inddelt i fire kapitler, der omhandler:

  1. Kontakten til kommunal myndighed
  2. Kerneopgaven og begreber på § 110-området
  3. Udredning og udarbejdelse af opholdsplan
  4. Metoder til udredning og opholdsplan.

Afslutningsvist findes en kort beskrivelse af de fire mest anvendte metoder til udredning på § 110-boformerne i Danmark.

De faglige anbefalinger til § 110-boformernes arbejde med borgerens udredning og opholdsplan er ét ud af tre sæt faglige anbefalinger, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, SBH (sammenslutningen af boformer for hjemløse) og § 110-boformer på tværs af landet. De to øvrige sæt omhandler faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder og faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats.

Du kan finde faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder her:

Faglige anbefalinger til § 110-boformernes samarbejde med kommunernes myndighedsområder

Du kan finde de faglige anbefalinger til den social faglige praksis på § 110-boformerne her:

Faglige anbefalinger til § 110-boformernes socialfaglige indsats

Målgruppe for de faglige anbefalinger

Anbefalingerne er målrettet medarbejdere og ledere på § 110-boformer.

De faglige anbefalingerne til god praksis på § 110-boformer - Borgerens udredning og plan er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra bestyrelsen i Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse (SBH), Forsorgshjemmet Østervang, Forsorgshjemmet Lærkehøj, Novavi Pensionatet samt Socialstyrelsen.

 

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes