Evaluering af forsøgsprojekter i mindre byer der skrumper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2019

I rapporten evalueres to kommunale forsøgsprojekter, der blev igangsat i 2015 for at understøtte udviklingen i områder, der er præget af økonomisk afmatning og affolkning, gennem strategisk tilpasning og udtynding af små byer.