Efterværn. Inspiration: Vurdering af, om en ung er i personkredsen for efterværn efter servicelovens § 76

Socialstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet samt Ankestyrelsen2019

Pjecen beskriver, hvad man skal være opmærksom på i vurderingen af, om en ung er i personkredsen for efterværn. Udgivelsen henvender sig til sagsbehandlere og ledere på området.

Pjecen har afsæt i projektet "Investering i efterværn"(2017–2020), hvor det primære fokus er efterværn efter servicelovens § 76. Denne pjece har samme afgrænsning og er udarbejdet i samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet og Ankestyrelsen.

Unge, som umiddelbart op til det 18. år har været anbragt eller har en kontaktperson efter serviceloven, har som udgangspunkt mulighed for efterværn, når de fylder 18 år. Til grund for afgørelsen skal altid være et individuelt skøn og en vurdering af, om den unge er i personkredsen for efterværn, om den unge ønsker at modtage støtte i form af efterværn, og hvad det konkrete efterværn skal indeholde.

I denne pjece kan du som sagsbehandler eller leder på det sociale område få viden om, hvilke forhold det er vigtigt at være opmærksom på i vurderingen af, om en ung er i personkredsen for efterværn.

Pjecen skal læses som et uddybende supplement til den eksisterende lovgivning og vejledning på området og erstatter ikke disse.


 
Hent publikationen